Doprava

Organizátor podujatia zabezpečuje zmluvnú autobusovú dopravu pre vopred registrovaných a nahlásených účastníkov z Bratislavy na štart. Autobus bude pristavený na čerpacej stanici OMV pri Tesco Lamač ráno o 06:30 v sobotu 3. septembra. Odchod autobusu je o 7:00, prosíme o dochvíľnosť. Organizátor nezabezpečuje dopravu z cieľa, ani z jednotlivých kontrolných stanovíšť v prípade predčasného ukončenia (nedokončenia trasy). Preprava členov štafetových družstiev je v ich vlastnej réžii. Organizátor zabezpečí prepravu označenej batožiny do cieľa (drop bagy, max 5kg na osobu), neručí však za jej prípadnú stratu.

Príjazd autom na štart: 

  • Ak idete smerom od Bratislavy, za Modrou (ešte pred obcou Modra-Kráľová) odbočte doľava a ďalej pokračujte cez Harmóniu až na parkovisko pri autobusovej zastávke Modra, Piesok.
  • Ak idete smerom od Trnavy, v obci Modra-Kráľová pri kostole odbočte doprava smerom na Harmóniu, v Harmónii sa napojíte na cestu vedúcu od Modry až na parkovisko pri autobusovej zastávke Modra, Piesok.

Parkovanie

V lokalite Svätý Jur-Neštich (2. odovzdávka) je vhodné nájsť parkovanie v dolnej časti dediny, ulica na ktorej sa nachádza kontrolné stanovište, je úzka a parkovanie je tam náročné. Parkovanie v okolí cieľa je možné iba na verejnom parkovisku TESCO Lamač. V areáli preteku nie je možné parkovanie.

Spoje v Bratislave

Ak sa potrebujete dostať z cieľa na vlak (hlavná stanica), zo zastávky Mokrohájska (v tesnej blízkosti cieľa) chodí autobus 21 a 83 (na zastávku SAV). Na autobusovú stanicu Mlynské Nivy sa dostanete z rovnakej zastávky autobusom 21. Oba spoje platia aj v opačnom smere. Cestovné poriadky spojov nájdete na www.imhd.sk.