Základné informácie

1. Základné info


 


Úvod

Rýchlik Zoška – Bratislava je ultramaratón, štafetový beh a diaľkový pochod v Malých Karpatoch. Organizátorom podujatia je občianske združenie Liga lanovka.

Rýchlik Zoška – Bratislava vznikol v roku 2013 s cieľom spojiť bežeckú a turistickú komunitu, ako aj milovníkov krás tohoto západoslovenského pohoria. Výnimočnosť podujatia spočíva nielen v jeho rôznorodosti a priateľskej atmosfére, ale najmä v tom, že sa snaží poskytnúť udržateľnú komunitnú alternatívu k rastúcemu počtu komerčných športových podujatí v okolí Bratislavy. Zároveň ide aj o protipól k rastúcej náročnosti krosových behov a horských ultramaratónov, keďže profil trate a jej dĺžka sú ideálne tak pre skúsených borcov (ako tréning na ťažšie a dlhšie behy), ako aj pre začiatočníkov. Aj my sme bežci a turisti, vnímame v komunite záujem o spoločný pohyb v prírode a spoločné tréningy. Budeme veľmi radi, ak si s nami prídete zabehať či prejsť trasu Rýchlika v prvú septembrovú sobotu a prinesiete si so sebou úsmev a dobrú náladu.

Dátum konania: 3. septembra 2022 (sobota)

Miesto štartu: Zochova chata – parkovisko (v prípade cesty autobusovým spojom je cieľom Modra, Piesok – Zochova chata)

Čas štartu: 09:00 (hromadný štart)

Cieľ: Bratislava, areál Zariadenia komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS na Mokrohájskej ceste 3 (vchod zo strany TESCO Lamač)

Časový limit: 9,5 hodiny (do 18:30 hod. v cieli)

Kategórie účastníkov / dĺžka trate: 

 • Jednotlivci / 50 km
 • Štafetové družstvá (2-4 bežci, úseky 10 + 17 + 13 + 10 km)
 • Beh so psom / 50 km

Limit počtu účastníkov: 260 (jednotlivci plus členovia štafetových družstiev)

Štartovné:

 • Jednotlivci/Beh so psom: 22 EUR / osoba (platba prijatá do 12. augusta 2022 vrátane), 27 EUR (platba prijatá po 12. auguste 2022)
 • Štafetové družstvá:
  • dvojčlenná štafeta – 44 EUR / štafeta (platba prijatá do 12. augusta 2022 vrátane), 50 EUR (platba prijatá po 12. auguste 2022)
  • trojčlenná štafeta – 55 EUR / štafeta (platba prijatá do 12. augusta 2022 vrátane), 61 EUR (platba prijatá po 12. auguste 2022)
  • štvorčlenná štafeta – 66 EUR / štafeta (platba prijatá do 12. augusta 2022 vrátane), 72 EUR (platba prijatá po 12. auguste 2022)
 • Štartovné je potrebné uhradiť na základe inštrukcií obdržaných pri registrácii na účet o.z. Liga Lanovka SK26 8330 0000 0025 0151 9918 vedený v Fio bank. Do poznámky uveď svoje meno.
 • Úhrada štartovného poplatku je možná prevodom na účet do utorka 23.8.2022. Po tomto termíne bude  možné platbu realizovať v hotovosti  pri preberaní štartového čísla v predajni RunningPro.
 • Doprava autobusom z Bratislavy na miesto štartu: 8 EUR.
 • Registrácia sa uzatvára vo štvrtok 25.8.2022 o 23:59.
Prihlásenie sa na mieste nie je z organizačných dôvodov možné!