Základné informácie

1. Základné infoÚvod

Rýchlik Zoška – Bratislava je ultramaratón, štafetový beh a diaľkový pochod v Malých Karpatoch. Organizátorom podujatia je občianske združenie Liga lanovka.

Rýchlik Zoška – Bratislava vznikol v roku 2013 s cieľom spojiť bežeckú a turistickú komunitu, ako aj milovníkov krás tohoto západoslovenského pohoria. Výnimočnosť podujatia spočíva nielen v jeho rôznorodosti a priateľskej atmosfére, ale najmä v tom, že sa snaží poskytnúť udržateľnú komunitnú alternatívu k rastúcemu počtu komerčných športových podujatí v okolí Bratislavy. Zároveň ide aj o protipól k rastúcej náročnosti krosových behov a horských ultramaratónov, keďže profil trate a jej dĺžka sú ideálne tak pre skúsených borcov (ako tréning na ťažšie a dlhšie behy), ako aj pre začiatočníkov. Aj my sme bežci a turisti, vnímame v komunite záujem o spoločný pohyb v prírode a spoločné tréningy. Budeme veľmi radi, ak si s nami prídete zabehať či prejsť trasu Rýchlika v prvú septembrovú sobotu a prinesiete si so sebou úsmev a dobrú náladu.

Rýchlik Zoška – Bratislava 2020 už nebude súčasťou Slovenskej Ultratrailovej ligy.

Úspešní účastníci dostanú za dokončenie preteku body udeľované ITRA (International Trail Running Association), ktoré sú zároveň kvalifikačnými bodmi pre podujatie Ultra Trail du Mont Blanc alebo tiež UTMB 2021 (2 nové body, 1 starý bod).

Dátum konania: 5. septembra 2020 (sobota)

Miesto štartu: Zochova chata – parkovisko (v prípade cesty autobusovým spojom je cieľom Modra, Piesok – Zochova chata)

Čas štartu: 09:00 (hromadný štart)

Cieľ: Bratislava, areál Zariadenia komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS na Mokrohájskej ceste 3 (vchod zo strany TESCO Lamač)

Časový limit: 9,5 hodiny (do 18:30 hod. v cieli)

Kategórie účastníkov / dĺžka trate: 

 • Jednotlivci / 50 km
 • Štafetové družstvá (2-4 bežci, úseky 10 + 17 + 13 + 10 km)
 • nová kategória Beh so psom / 50 km

Limit počtu účastníkov: 280 (jednotlivci plus členovia štafetových družstiev)

Štartovné:

 • Jednotlivci: 22 EUR / osoba (platba prijatá do 7. augusta 2020 vrátane), 27 EUR (platba prijatá po 7. auguste 2020)
 • Štafetové družstvá:
  • dvojčlenná štafeta – 44 EUR / štafeta (platba prijatá do 7. augusta 2020 vrátane), 50 EUR (platba prijatá po 7. auguste 2020)
  • trojčlenná štafeta – 55 EUR / štafeta (platba prijatá do 7. augusta 2020 vrátane), 61 EUR (platba prijatá po 7. auguste 2020)
  • štvorčlenná štafeta – 66 EUR / štafeta (platba prijatá do 7. augusta 2020 vrátane), 72 EUR (platba prijatá po 10. auguste 2020)
 • Štartovné je potrebné uhradiť na základe inštrukcií obdržaných pri registrácii na účet o.z. Liga Lanovka SK26 8330 0000 0025 0151 9918 vedený v Fio bank. Do poznámky uveď svoje meno.
 • Úhrada štartovného poplatku je možná prevodom na účet do piatku 21.8.2020. Po tomto termíne jebude  možné platbu realizovať v hotovosti  pri preberaní štartového čísla v predajni RunningPro.
 • Doprava autobusom z Bratislavy na miesto štartu: 8 EUR.
 • Registrácia sa uzatvára v nedeľu 23.8.2020 o 23:59.
Prihlásenie sa na mieste nie je z organizačných dôvodov možné!