Propozície

3. Propozície

1. Podmienky účasti

 • Rýchlik Zoška – Bratislava je verejné športovo-turistické podujatím určené pre priaznivcov behu a diaľkovej turistiky.
 • Účasť na podujatí Rýchlik Zoška – Bratislava je podmienená registráciou a zaplatením stanoveného štartovného poplatku. Registrácia prebieha online, link nájdete na webovej stránke podujatia (v sekcii Registrácia).
 • Účasť na podujatí Rýchlik Zoška – Bratislava je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

2. Kategórie účastníkov

 • Jednotlivci – ultramaratón jednotlivcov
 • Štafety – štafetový beh družstiev
 • Beh so psom

3. Priebeh podujatia

 • Podujatie sa koná v sobotu 3.septembra 2022.
 • Účastníci sú povinní dostaviť sa pred štartom na prezentáciu.
 • Štart pre  kategórie jednotlivci a štafety je spoločný o 09.00 hod. Štartuje sa z parkoviska Zochova chata.
 • Štart pre kategóriu beh so psom je o 08.50 hod
 • Rozpis kontrolných stanovíšť:
  • K1 Skalnatá – živá kontrola na vrchole
  • K2 Pezinská Baba – chata Korenný vrch – živá kontrola aj s občerstvením do 11:00
  • K3 Somár – živá kontrola
  • K4 Neštich – reštaurácia Rozmarín – živá kontrola s občerstvením, cca 160 m pred odbočkou na žltú TZT v smere z kopca vľavo, od 11:00 do 14:00
  • K5 Marianka – Koliba u Johana – živá kontrola s občerstvením na námestí od 12:00 do 16:30
  • K6 Klanec – živá kontrola
  • K7 Červený most – živá kontrola,  bude sa nachádzať cca 50 m pred Červeným mostom
 • V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora prostredníctvom mobilu (v prípade chýbajúceho signálu pri prvej príležitosti).
 • Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite (9,5 hod., t.j. do 18:30).
 • Cieľ sa nachádza v areály ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, Bratislava.
 • V cieli sa koná spoločné stretnutie účastníkov a organizátorov s dobrovoľnou účasťou (do 19:30).
 • Výsledky podujatia budú zverejnené na webovej stránke, ako aj na sociálnej sieti.
 • Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu podujatia alebo zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

4. Pravidlá pre kategóriu Štafety

 • Štafetové družstvá môžu byť tvorené minimálne dvomi a maximálne štyrmi bežcami (t.j. jeden bežec môže bežať aj viac úsekov).
Úsek Priebeh trasy úseku     Parametre    
1 Zochova chata, parkovisko – Čermák – Skalnatá – Sedlo pod Javorinou – Pezinská Baba (K2) 10 km /+500 m
2 Pezinská Baba  – Tri Kamenné kopce – Kozí chrbát – Salaš  – Neštich, hostinec/reštaurácia U malokarpatského pytliaka (K4) 17 km /+350 m
3 Neštich – Biely kríž – Pod Bielym krížom – Bystrické – Svätý vrch – Klčovanice – Marianka, U Johana (K5) 13 km /+410 m
4 Marianka, U Johana – Marianka (cintorín) – Sekyl – Za Kačínom – Kačín – Klanec (K6) – Červený most (K7) – areál ZRK Gaudeamus na Mokrohájskej ceste 3 (cieľ) 10 km /+250 m
 • Odovzdávka sa uskutočňuje na mieste kontrolného stanovišťa (K2 Pezinská Baba, K4 Neštich a K5 Marianka). Nie je dovolené uskutočniť odovzdávku medzi kontrolnými stanovišťami.
 • Člen štafetového družstva, ktorý beží úvodný úsek, má možnosť po odovzdávke z Pezinskej Baby pokračovať ďalej ako jednotlivec absolvujúci celú trasu 50 km.

5. Povinná výbava bežec / štafeta

Povinná výbava môže byť kontrolovaná dobrovoľníkmi počas podujatia. V prípade neschopnosti alebo neochoty preukázať sa povinnou výbavou na požiadanie bude účastník penalizovaný pripočítaním 180-tich minút k celkovému času. V prípade, že tým celkový čas prekročí 9,5 hodiny, nebude klasifikovaný vo výsledkovej listine (dostane status DNF).

Povinná výbava:

  • Pohár alebo nádoba so širokým hrdlom a objemom minimálne 2 dl (odporúčame skladací alebo plastový)
  • Štartové číslo umiestnené na viditeľnom mieste z predu
  • Mobilný telefón (nabitý a zapnutý počas doby trvania podujatia)
 •  

6. Odporúčaná výbava bežec / štafeta

  • Izotermická fólia
  • Elastický obväz
  • Ak si alergik, tvoje overené antihistaminiká

7. Povinná výbava beh so psom

  • Pohár alebo nádoba so širokým hrdlom a objemom minimálne 2 dl (odporúčame skladací alebo plastový) pre bežca
  • Štartové číslo umiestnené na viditeľnom mieste z predu
  • Mobilný telefón (nabitý a zapnutý počas doby trvania podujatia)
  • Lekárnička (1 x obväz hotový, 1 x obväz elastický, 5 x náplasť s vankúšikom, izotermická fólia)
  • Min. 0,5L vody pre psa (miska pre psa)
  • Postroj, alebo vôdzka (pes musí byť po celý čas behu spojený s bežcom)
  • Očkovací preukaz (iba k nahliadnutiu pred štartom)

8. Odporúčaná výbava beh so psom

  • Jedlo (pamlsky) – podľa uváženia a zvyklostí psa
  • Ak si alergik, tvoje overené antihistaminiká

9. Zdravotná pomoc a bezpečnosť

 • Povinnosťou každého účastníka je posúdiť svoje fyzické aj psychické predpoklady zúčastniť sa na podujatí tohoto charakteru, ako aj uistiť sa o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave pred podujatím – t.j. že momentálne nemá žiadne zdravotné ťažkosti alebo zranenia, ktoré by mu mohli počas priebehu podujatia spôsobiť komplikácie. Účastníci si musia byť vedomí možných zdravotných dôsledkov športového výkonu a primerane sa pripraviť.
 • Na trase bude prítomný zdravotník. Organizátor bude mať k dispozícii lekárničky s obsahom potrebným pre ošetrenie drobných úrazov a menej vážnych zdravotných ťažkostí na kontrolných stanovištiach K2, K4, K5 a v cieli.
 • Na trase bude prítomný aj Pohotovostný pátrací tím, ktorý zabezpečí na krízových miestach usmernenie a navigovanie bežcov správnym smerom. Taktiež aj pomoc v prípade zranení, alebo vyhľadaní zablúdených bežcov.
 • V prípade vážnych zdravotných problémov mimo kontrolné stanovisko je potrebné volať tiesňovú linku na (tel. číslo  112).

10. Občerstvenie

 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov podujatia občerstvenie na kontrolných stanovištiach K2, K4 a K5.
 • Bližšie informácie o občerstvení nájdete v príslušnej sekcii.

11. Doprava

 • Organizátor zabezpečuje pre účastníkov, ktorí si túto službu zarezervovali predom, odvoz autobusom na miesto štartu (odchod autobusu je z Bratislavy – čerpacia stanica OMV pri Tesco Lamač). Podrobnosti o doprave a parkovaní nájdete v sekcii Doprava. Cena dopravy je 8,00 EUR za prevoz účastníka na štart.
 • Doprava štafetových družstiev je individuálna. Organizátor odporúča dbať na dostatok času vyhradený na presun medzi jednotlivými stanoviskami určenými na odovzdávku. Upozorňujeme najmä na komplikovanejší prístup autom na kontrolu K4 (parkovanie odporúčame v dolnej časti obce, poniže kostola). Účastníci podujatia musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

10. Ochrana prírody

 • Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Malé Karpaty a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 • Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa pochodu.
 • Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia (budú tu pripravené vrecia na odpad) alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

12. Kontakt

 • Svoje otázky ohľadne registrácie, organizácie, trasy podujatia a ďalších nejasností môžete posielať prostredníctvom e-mailu na adresu rychlikzoskaba@gmail.com